Skip to content Skip to footer

Človekove pravice in temeljne svoboščine: Za vse čase!

17.00

Dodatne informacije

AVTOR

Na zalogi

Šifra: 40161 Kategorija: Product ID: 26944

Opis

Zbornik prispevkov z znanstvenega posveta Človekove pravice in temeljne svoboščine: Za vse čase! prinaša štiri uvodne nagovore in šestnajst znanstvenih in strokovnih prispevkov, ki obravnavajo kršitve človekovih pravic in dostojanstva na območju Slovenije in sosednje Hrvaške. Te so bile še posebej drastično kršene in okrnjene v času druge svetovne vojne in po njej. Posledice totalitarnih režimov so močno zaznamovale vsakdanje življenje posameznika in družbe kot celote. Namen posveta, ki je potekal ob dnevu človekovih pravic, decembra 2016 v Škofji Loki,  je bil, osvetliti različne oblike teptanja človekovih pravic, opozoriti na njihove posledice in z razmislekom o prizadevanjih, da se kršitve ne bi več ponavljale, nagovoriti strokovno in širšo javnost.Pozdravni nagovori:- dr. Andreja Valič Zver, direktorica Študijskega centra za narodno spravo- Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic Republike Slovenije- mag. Miha Ješe, župan Škofje Loke- Friso Roscam Abbing, vodja oddelka za promocijo temeljnih pravic pri Agenciji Evropske unije za temeljne pravicePrispevki:- mag. Jože Štukl, Loški grad v 20. stoletju in usoda njegovih lastnic- Helena Janežič, Stop cenzura! Prepovedana literatura in knjižnice 1945–1991- dr. Vida Deželak Barič,Opredelitve človekovih pravic ter dolžnosti v okviru Osvobodilne fronte slovenskega naroda med drugo svetovno vojno- dr. Tamara Griesser Pečar, Operativni načrt tajne policije proti: Obdelava ljubljanske in lavantinske škofije leta 1947 in -1948,- dr. Helena Jaklitsch, Človekove pravice in človekovo dostojanstvo v skrajnih razmerah – Slovenci v povojnih taboriščih v Avstriji in Italiji- dr. Milko Mikola, Povojne kazenske ustanove v Škofji Loki.- dr. Vladimir Geiger, O uresničevanju odločbe ministrstva za notranje zadeve Demokratične federativne Jugoslavije z dne 18. maja 1945 o odstranitvi pokopališč in grobov »okupatorjev in narodnih sovražnikov« na Hrvaškem po drugi svetovni vojni- dr. Marica Karakaš Obradov, »Nezaželene« narodne manjšine na Hrvaškem po drugi svetovni vojni- dr. Martina Grahek Ravančić, V imenu naroda: Delo sodišč za zaščito narodne časti Hrvatov in Srbov na Hrvaškem- Judita Šega, Življenjska pot in povojna usoda lesnega trgovca in industrialca Franca Heinriharja st.- Ana Florjančič, Dr. Janez Veider – »najreakcionarnejši tip«.- Marija Gasser, Na Selškem po drugi svetovni vojni- Alojzij Pavel Florjančič, Starološka Antigona- ddr. Marija Stanonik, Ko bi moja mam’ca vedli, kak’ se meni zdaj godi; Tri tisoč let star motiv v pesmi iz druge svetovne vojne- dr. Andreja Valič Zver, Človekove pravice v vrtincu časa: Ljubo Sirc in Jože Pučnik- dr. Matevž Tomšič, Človekove pravice kot temelj sodobne demokratične ureditve 

  • obseg: 268 strani
  • mehka vezava