Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Izžrebanci nagradnih križank

Križanka Št.2

 1. – 12. nagrade:
  Branik svobode:
  15 – Marta Drnovšek, Ljubljana
  14 – Zdravko Kovač, Kranj
  13 – Cajhen Ana, Domžale
  12 – Fujan Ivica, Domžale
 2. – 10. nagrade:
  Jadranski almanah:
  11 – Tončka Lahovnik, Maribor
  10 – Bojan Hribernik, Škofja Loka
 3. – 9. nagrade:
  Zdrav duh le v zdravem telesu:
  09 – Stanka Zupan, Kranj
  08 – Damijan Pišlar, Škofja Loka
 4. – 6. nagrade
  Domovina spomina
  07 – Edvin Trinka, Log pod Mangartom
  06 – Jože Kovač, Velenje
 5. nagrada:
  Slovenska kronika XIX. stoletja 1861 – 1883:
  05 – Darinka Krapše, Malečnik
 6. nagrada:
  Slovenska kronika XIX. stoletja 1800 – 1860:
  04 – Marjan Butala, Ljubljana
 7. nagrada – 50 EUR:
  03 – Branko Novina, Moravče
 8. nagrada – 100 EUR:
  02 – Hafner Ljerka, Škofja Loka
 9. nagrada – 150 EUR:
  01 – Marjan Blažek, Ljubljana – Vič

Križanka Št. 3:

 1. – 12. nagrade:
  Jadranski almanah:
  15 – Biserka Verstovšek, Novo Mesto
  14 – Alenka Cijan, Ljubljana
  13 – Slavko Zalar, Nova Vas
  12 – Elizabeta Kapun, Velika Polana
 2. – 10. nagrade:
  Zdrav duh le v zdravem telesu:
  11 – Andrej Pogašar, Polhov Gradec
  10 – Jože Baranašič, Ivančna Gorica
 3. – 9. nagrade:
  Domovina spomina:
  09 – Marjetka Simončič, Ig
  08 – Mirko Šarlah, Šempeter v Savinjski dolini
 4. – 6. nagrade
  Bela knjiga slovenske osamosvojitve:
  07 – Tončka Lahovnik, Maribor
  06 – Stanko Hrovat, Celje
 5. nagrada:
  Slovenska kronika XIX. stoletja 1861 – 1883:
  05 – Vladimir Plot, Šentilj
 6. nagrada:
  Slovenska kronika XIX. stoletja 1800 – 1860:
  04 – Olga Čarman, Tržič
 7. nagrada – 50 EUR:
  03 – Rajko Okorn, Zgornja Besnica
 8. nagrada – 100 EUR:
  02 – Božena Stibilj, Ljubljana
 9. nagrada – 150 EUR:
  01 – Jelka Kukovič, Šentjur

Križanka Št. 4:

 1. – 12. nagrade:
  Forum Sao Paulo:
  15 – Vida Derganc, Semič
  14 – Franc Hafner, Škofja Loka
  13 – Igor Kmetič, Bled
  12 – Tanja Fujan Hribar, Kamnik
 2. – 10. nagrade:
  Jadranski almanah:
  11 – Terezija Luzar, Novo Mesto
  10 – Fujan Ivi, Domžale
 3. – 9. nagrade:
  Zdrav duh le v zdravem telesu:
  09 – Majda Novak, Ptuj
  08 – Marjanca Škerbenc, Stari trg pri Ložu
 4. – 6. nagrade
  Domovina spomina:
  07 – Mirjana Mujanovč, Kozina
  06 – Marija Modrijan, Vrhnika
 5. nagrada:
  Slovenska kronika XIX. stoletja 1861 – 1883:
  05 – Jože Kavčič, Gorenja Vas
 6. nagrada:
  Slovenska kronika XIX. stoletja 1800 – 1860:
  04 – Milan Krč, Zagorje ob Savi
 7. nagrada – 50 EUR:
  03 – Gabrijela Cedilnik, Grosuplje
 8. nagrada – 100 EUR:
  02 – Dejan Štojs, Krško
 9. nagrada – 150 EUR:
  01 – Helena Ivanuš, Orehova vas


Križanka Št. 5:

 

1. nagrada – 150 EUR

Franc Šumer, Celje

2. nagrada – 100 EUR

Ivanka Zobec, Ribnica

3. nagrada – 50 EUR

Srečko Družinec, Idrija

4. nagrada: Slovenska kronika XIX. stoletja 1800 – 1860

Nina Sitar, Ljubljana

5. nagrada: Slovenska kronika XIX. stoletja 1861 – 1883

Matjaž Sudnič, Semič

6. nagrada: Vojna za Slovenijo

Andreja Grošelj, Višnja gora

7. – 8. nagrada: Domovina spomina

Milena Teraž, Sevnica

Marija Lipold, Vinica

9. – 11. nagrada: Zdrav duh le v zdravem telesu

Mirjana Mujanovič, Kozina

Viki Kavšek, Zagorje ob Savi

Vida Nedeljkovič, Solkan

12. – 15. nagrada: Jandranski almanah

Vid Režen, Krmelj
Andreja More, Škofja Loka
Tanja Frank, Prem
Darja Herman, Celje

Križanka Št. 6:

 1. nagrada – VINSKI SET
  Andreja Pucelj, Koper
 2. nagrada – OKRASNI COPAT IN SOBNI COPAT LOGO NOVA24TV
  Sonja Veršič, Miklavž
 3. nagrada – OKRASNA BLAZINA LOGO NOVA24TV IN NAGLAVNA SVETILKA
  Marija Petelin, Sežana
 4. nagrada: Slovenska kronika XIX. stoletja 1800 – 1860
  Jože Baranašič, Ivančna Gorica
 5. nagrada: Slovenska kronika XIX. stoletja 1861 – 1883
  Anita Lulik, Škofljica
 6. nagrada: Nepozabnosti
  Marija Velca, Ruše
 7. – 8. nagrada: Negotoo življenje 176. članice OZN
  Edo Lunder, Ljubljana
  Darinka Marovšek, Celje
 8. – 11. nagrada: Se je slovenska država po(ne)srečila
  Mitja Felkar, Murska Sobota
  Radovanka Butala, Ljubljana
  Hafner Ljerka, Škofja Loka
 9. – 15. nagrada: Slovensko predsedovanje v ognju lastnih sil
  Bojan Hribernik, Škofja Loka
  Edvin Trinka, Log pod Mangartom
  Branko Novina, Moravče
  Marta Kovač, Kranj

Križanka Št. 7:

 1. nagrada – VINSKI SET
  Olga Oserban, Celje
 2. nagrada – OKRASNI COPAT IN SOBNI COPAT LOGO NOVA24TV
  Gabi Hafner, Škofja Loka
 3. nagrada – OKRASNA BLAZINA LOGO NOVA24TV IN NAGLAVNA SVETILKA
  Borut Mohar Tessari, Grosuplje
 4. nagrada: Slovenska kronika XIX. stoletja 1800 – 1860
  Zdravko Walland, Sevnica
 5. nagrada: Slovenska kronika XIX. stoletja 1861 – 1883
  Janez Remškar, Log
 6. nagrada: Nepozabnosti
  Boris Plevel, Kamnik
 7. – 8. nagrada: Negotovo življenje 176. članice OZN
  Edvard Šilc, Kočevje
  Marko Čarman, Zgornja Besnica
 8. – 11. nagrada: Se je slovenska država po(ne)srečila
  Nadja Žiberna, Sežana
  Luka Breznik, Orehova vas
  Marjan Turnšek, Celje
 9. – 15. nagrada: Slovensko predsedovanje v ognju lastnih sil
  Andrej Pogačar, Polhov Gradec
  Marija Modrijan, Vrhnika
  Milena Teraž, Sevnica
  Vida Nedeljkovič, Solkan

Križanka Št. 8:

 1. nagrada – VINSKI SET
  Marija Eržen, Škofja Loka
 2. nagrada – OKRASNI COPAT IN SOBNI COPAT LOGO NOVA24TV
  Marjeta Kopač, Šenčur
 3. nagrada – OKRASNA BLAZINA LOGO NOVA24TV IN NAGLAVNA SVETILKA
  Franci Podobnik, Poljane nad Škofjo Loko
 4. nagrada: Slovenska kronika XIX. stoletja 1800 – 1860
  Simona Krajnc, Ljubljana
 5. nagrada: Slovenska kronika XIX. stoletja 1861 – 1883
  Francka Žitnik, Škofja Loka
 6. nagrada: Nepozabnosti
  Alojz Gorišek, Šmarje-Sap
 7. – 8. nagrada: Negotovo življenje 176. članice OZN
  Zdravko Kovač, Kranj
  Tanja Frank, Prem
 8. – 11. nagrada: Se je slovenska država po(ne)srečila
  Edvin Trinka, Log pod Magartom
  Vida Nedeljkovič, Solkan
  Sonja Veršič, Miklavž na Dravskem Polju
 9. – 15. nagrada: Slovensko predsedovanje v ognju lastnih sil
  Tončka Lahovnik, Maribor
  Andreja Grošelj, Višnja Gora
  Andreja Pucelj, Koper
  Darinka Krapše, Malečnik

Križanka Št. 9:

 1. nagrada – VINSKI SET
  Jože Veršič, Miklavž na Dravskem polju
 2. nagrada – OKRASNI COPAT IN SOBNI COPAT LOGO NOVA24TV
  Vida Nedeljkovič, Solkan
 3. nagrada – OKRASNA BLAZINA LOGO NOVA24TV IN NAGLAVNA SVETILKA
  Klara Podobnik, Idrija
 4. nagrada: Slovenska kronika XIX. stoletja 1800 – 1860
  Jože Grošelj, Višnja gora
 5. nagrada: Slovenska kronika XIX. stoletja 1861 – 1883
  Rožamarija Štavbar, Maribor
 6. nagrada: Nepozabnosti
  Zdravko Kovač, Kranj
 7. – 8. nagrada: Negotovo življenje 176. članice OZN
  Boris Drago Petelin, Sežana
  Branko Novina, Moravče
 8. – 11. nagrada: Se je slovenska država po(ne)srečila
  Janez Remškar, Log
  Marija Modrijan, Vrhnika
  Milena Teraž, Sevnica
 9. – 15. nagrada: Slovensko predsedovanje v ognju lastnih sil
  Jože Baranašič, Ivančna Gorica
  Simona Krajnc, Ljubljana
  Kuster Veronika, Domžale
  Igor Orel, Ljubljana

Križanka Št. 10:

 1. nagrada – VINSKI SET
  Janja Jager, Ljubljana Dobrunje
 2. nagrada – OKRASNI COPAT IN SOBNI COPAT LOGO NOVA24TV
  Valentina Hrast, Kranjska gora
 3. nagrada – OKRASNA BLAZINA LOGO NOVA24TV IN NAGLAVNA SVETILKA
  Ivica Černec, Pivka
 4. nagrada: Slovenska kronika XIX. stoletja 1800 – 1860
  Franci Podobnik, Poljane nad Škofjo Loko
 5. nagrada: Slovenska kronika XIX. stoletja 1861 – 1883
  Lojze Šinko, Ljubljana
 6. nagrada: Nepozabnosti
  Boris Drago Petelin, Sežana
 7. – 8. nagrada: Negotovo življenje 176. članice OZN
  Marjan Turnšek, Celje
  David Matas, Koper
 8. – 11. nagrada: Se je slovenska država po(ne)srečila
  Edo Juvan, Zagorje
  Damir Kuhar, Maribor
  Alenka Cijan, Ljubljana
 9. – 15. nagrada: Slovensko predsedovanje v ognju lastnih sil
  Franc Šumer, Celje
  Francka Žitnik, Škofja Loka
  Vida Derganc, Semič
  Mirko Šarlah, Šempeter v Savinjski dolini

Križanka Št. 11:

 1. nagrada – VINSKI SET
  Janez Zupan, Trebnje
 2. nagrada – OKRASNI COPAT IN SOBNI COPAT LOGO NOVA24TV
  Marta Kvas, Laporje
 3. nagrada – OKRASNA BLAZINA LOGO NOVA24TV IN NAGLAVNA SVETILKA
  Franc Janc, Krško
 4. nagrada: Slovenska kronika XIX. stoletja 1800 – 1860
  Mojca Lužar, Mirna peč
 5. nagrada: Slovenska kronika XIX. stoletja 1861 – 1883
  Zdravko Walland, Sevnica
 6. nagrada: Nepozabnosti
  Irena Krajnc, Malečnik
 7. – 8. nagrada: Negotovo življenje 176. članice OZN
  Vera Ožir, Polzela
  Erik Horvat, G. Lakoš, Lendava
 8. – 11. nagrada: Se je slovenska država po(ne)srečila
  Nika Čotar, Sežana
  Irena Horvat, Ljubljana
  Jelka Železnik, Koper
 9. – 15. nagrada: Slovensko predsedovanje v ognju lastnih sil
  Jasna Matias, Koper
  Božena Stibilj, Ljubljana
  Olga Oserban, Celje
  Romana Marčinko, Podlehnik

Križanka Št. 12:

 1. nagrada – VINSKI SET
  Ana Kotnik, Novo mesto
 2. nagrada – OKRASNI COPAT IN SOBNI COPAT LOGO NOVA24TV
  Anica Rant, Poljane nad Škofjo Loko
 3. nagrada – OKRASNA BLAZINA LOGO NOVA24TV IN NAGLAVNA SVETILKA
  Jurij Šalehar, Cerknica
 4. nagrada: Slovenska kronika XIX. stoletja 1800 – 1860
  Robert Krajnc, Podlehnik
 5. nagrada: Slovenska kronika XIX. stoletja 1861 – 1883
  Tanja Frank, Prem
 6. nagrada: Nepozabnosti
  Bojan Hribernik, Škofja Loka
 7. – 8. nagrada: Negotovo življenje 176. članice OZN
  Jožica Pezdir, Ljubljana
  Tinka Turk, Vrhnika
 8. – 11. nagrada: Se je slovenska država po(ne)srečila
  Danica Rigler, Gornja Radgona
  Marjeta Simončič, Ig
  Marija Petelin, Sežana
 9. – 15. nagrada: Slovensko predsedovanje v ognju lastnih sil
  Marjan Blažek, Lj-Vič
  Andreja Pucelj, Koper
  Francka Žitnik, Škofja Loka
  Jože Veršič, Miklavž

Križanka Št. 13:
 
1. nagrada – VINSKI SET
Jože Peterle, Koper
 
2. nagrada – OKRASNI COPAT IN SOBNI COPAT LOGO NOVA24TV
Nada Planinšek, Žalec
 
3. nagrada – OKRASNA BLAZINA LOGO NOVA24TV IN NAGLAVNA SVETILKA
Petra Mesec, Vrhnika
 
4. nagrada: Slovenska kronika XIX. stoletja 1800 – 1860
Marjan Jenko, Vodice
 
5. nagrada: Slovenska kronika XIX. stoletja 1861 – 1883
Jože Renko, Mavčiče
 
6. nagrada: Nepozabnosti
Milena Teraž, Sevnica
 
7. – 8. nagrada: Negotovo življenje 176. članice OZN
Simona Krajnc, Ljubljana
Jože Baranašič, Ivančna Gorica
 
9. – 11. nagrada: Se je slovenska država po(ne)srečila
Rožamarija Štavbar, Maribor
Roman Marčinko, Podlehnik
Vida Derganc, Semič
 
12. – 15. nagrada: Slovensko predsedovanje v ognju lastnih sil
Alenka Cijan, Ljubljana
Irena Horvat, Ljubljana
Andreja More, Škofja Loka
Mojca Lužar, Mirna peč