SPLOŠNI POGOJI DELOVANJA D KLUBA

1 SPLOŠNO

Splošni pogoji delovanja D KLUBA (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo pogoje članstva ter način koriščenja ugodnosti, ki jih svojim članom ponuja D KLUB, postopek za včlanitev v klub, varstvo osebnih podatkov, tehnične korake, ki so potrebne za izvedbo posameznih storitev. Splošni pogoji so dostopni na spletni strani (www.demokracija.si) ter na sedežu podjetja Nova obzorja d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana.

Članstvo v D KLUBU omogoča koriščenje ugodnosti za člane in D člane D KLUBA.

Izrazi, ki so uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

Član je oseba, ki izpolnjuje pogoje za včlanitev v D KLUB in ki ji postal član kluba preko ene izmed navedenih možnosti v 3. točki,

D član je oseba, ki je naročnik na tednik Demokracija in naročnino plačuje letno.

Slike, ki ponazarjajo ugodnosti predstavljene v okviru D KLUBA, so simbolične. Bistvene lastnosti blaga, cene, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami ter podatki o načinu plačila, dobave ter roku dobave veljajo v trenutku dokončne potrditve naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti. V primeru morebitne spremembe roka dobave bo Oddelek knjigarne kupce ustrezno in pravočasno obvestili.

Cena izdelka in strošek poštnine so razvidni v samem naročilu.

Vse cene so v evrih in že vsebujejo DDV. Cene ne vsebujejo stroškov dostave oziroma poštnine.

2 INFORMACIJE O PONUDNIKU IN KOMUNIKACIJA Z NJIM

Ponudnik in njegov sedež: Nova obzorja d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana

Elektronski naslov: dklub@demokracija.si (uporabniki lahko na navedeni naslov pošljejo svoje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave; jezik komunikacije je slovenščina),
telefonska številka je 01 24 47 200. Delovni čas je od ponedeljka do petka od 8.00 do 15.00 ure.

3 POGOJI ZA VČLANITEV V KLUB

V D KLUB se lahko brezplačno in brez obveznosti včlanijo fizične osebe, ki so rezidenti Republike Slovenije in so starejši od 15 let, ter pravne osebe.

V D KLUB se je mogoče včlaniti prek:


(1) izpolnjenega in podpisanega pristopnega obrazca, ki ga član najde v komunikacijskih elementih podjetja Nova obzorja d.o.o., in ga pošlje na naslov Nova obzorja d.o.o., Demokracija, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana,

(2) preko spletne prijave na www.demokracija.si,


(3) po telefonu na številki 01 24 47 200.

Na podlagi pristopnega obrazca v fizični ali elektronski obliki, član poda soglasje k tem pogojem, ki so dostopni na spletni strani ter na sedežu podjetja in potrjuje, da je s pogoji seznanjen in da z njimi v celoti soglaša. Pristopni obrazec  mora biti izpolnjen pravilno in popolno. Ob izpolnitvi pristopnega obrazca je potrebno navesti naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov, e-pošta ter neobvezno:  datum rojstva, spol in GSM številka.

Člani D KLUBA, ki želijo pridobiti ugodnosti D članov D KLUBA, morajo članstvo v D KLUBU povezati z naročniškim razmerjem, tako da se naročijo na tednik Demokracija in naročnino plačujejo letno ali spremenijo način plačevanja naročnine na tednik Demokracija v letni način plačevanja.

Član se zavezuje, da bo ponudniku na primeren način (po pošti, po e-pošti, ustno s klicem na 01 24 47 200 ali na drug ustrezen način) posredoval morebitne spremembe podatkov, ki so pomembni za delovanje D KLUBA, na primer spremembo naslova, telefonske številke itd. Spremenjene podatke bo podjetje Nova obzorja d.o.o. upoštevalo najkasneje v 15 delovnih dneh.

4 NAKUP IZDELKA ALI NAROČILO STORITVE PREK D KLUBA

D KLUB bo najmanj mesečno člane obveščal o ponudbi in ugodnostih. Člani lahko nakup opravijo preko D KLUBA kot bo opisano pri vsaki posamični ponudbi D KLUBA. Plačilo kupnine izdelka ali naročilo storitve peko D KLUBA, član plača na način, ki bo vsakič posebej določen pri predstavitvi ponudbe D KLUBA.

Nakup izdelkov in storitev iz ponudbe D KLUBA je na voljo vsem članom kluba, ki niso nujno naročniki tednika Demokracija ali kupci knjig iz knjigarne Demokracija. Ob naročilu izdelka ali storitve kupec plača določeno klubsko ceno.

5 POSTOPEK NAKUPA in POGOJI NAKUPOVANJA V SPLETNI KNJIGARNI DEMOKRACIJA

Kupec potrjuje, da je seznanjen s celotnim besedilom Pravila in pogoji sodelovanja v spletni Knjigarni Demokracija (v nadaljevanju: pravila) ter se z njimi strinja. Pravila se lahko spremenijo brez vnaprejšnje napovedi.
 Naročilo zavezuje Nova obzorja in kupca ter ima značaj pogodbe. Naročilo skupaj z računom se hrani v prostorih založbe. Na pisno zahtevo kupca na naslov knjigarna@demokracija.si ali na naslov Nova obzorja d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana, založba le-temu omogoči dostop do pogodbe v prostorih podjetja. Založba Nova obzorja v sistemu elektronskega trgovanja ne odgovarja za morebitno izgubo, ki jo povzroči prekinitev, sprememba, odstranitev ali nedostopnost storitev elektronskega trgovanja.Nova obzorja založništvo d.o.o.


Pogodba se sklepa med kupcem ter podjetjem:
 Nova obzorja založništvo d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, 
identifikacijska številka za DDV: SI59695668,

matična številka: 1318799, 
družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. vložka 1/30956/00, 
osnovni kapital: 37.974,00 €, 
 transakcijska računa:

  • IBAN: SI56 1010 0005 4106 207, Banka Intesa Sanpaolo d.d.
  • IBAN: SI56 0430 2000 2879 817, Nova KBM d.d.

NAKUPOVANJE
 Spletna knjigarna Demokracija (v nadaljevanju: Knjigarna) obiskovalcem internetnih strani omogoča nakupovanje knjig in revije Demokracija.DOSTAVA 
Poštnino po povzetju zaračunava Pošta Slovenije neodvisno od založbe Nova obzorja. Za dostavo izven Slovenije se zaračunava dejanske stroške poštnine po ceniku Pošte Slovenije.
Naročeno blago bo odposlano praviloma v 48 urah od prejema naročila. Navedeni rok začne teči pri prejemu naročila do 14. ure še isti dan, sicer pa prvi delovni dan po prejemu naročila. Naročeno blago je možno prevzeti tudi osebno na sedežu podjetja, vsak delovnik med 8.00 in 15.00 uro.PLAČILNI POGOJI 
Založba Nova obzorja omogoča nakup blaga po povzetju in s kreditnimi karticami. Dokler kupnina ni poravnana v celoti, je blago last založbe Nova obzorja. CENE 
Cene v spletni knjigarni Demokracija so izražene v evrih (EUR). Vse navedene cene že vključujejo 9,5% DDV. REKLAMACIJA 
Založba Nova obzorja se zavezuje, da bo upoštevala vse reklamacije, ki jih bo prejela pisno ali po elektronski pošti (knjigarna@demokracija.si) v 15-ih dneh po prejemu blaga. Za t.i. skrite oziroma stvarne napake je v veljavi reklamacijski rok, ki ga predpisujejo veljavni pravilniki v Republiki Sloveniji. Gre za napako, pri kateri blago nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo (npr. zamešane strani v knjigi, prazne strani ipd.). Pri takšni takšni napaki kupec lahko uveljavlja svoje pravice, če obvesti založbo v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Napako mora natančno opisati in založbi omogočiti, da stvar pregleda. Založba ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šestih mesecev od izročitve. V primeru pravilnega obvestila založbe ima kupec pravico zahtevati, da se odpravi napaka na blagu ali da se vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali da se vrne plačani znesek. Ta pravica ugasne s potekom dveh let od dneva, ko je kupec o stvarni napaki obvestil založbo. Blago, ki je predmet reklamacije, kupec vrne nepoškodovano in v nespremenjeni količini na naslov založbe s pripisom "reklamacija". Blago bomo zamenjali in odposlali najkasneje v sedmih dneh od prejema pošiljke. Založba Nova obzorja si pridržuje pravice do presojanja upravičenosti reklamacije. Če založba Nova obzorja nima nadomestnega izvoda reklamiranega blaga na zalogi, bo kupcu v celoti vrnila kupnino najkasneje v 10 dneh po prejemu reklamiranega blaga. Založba Nova obzorja lahko odstopi od izvedbe naročila v primerih, če naročenega blaga nima več na zalogi, če naročilo ni bilo izvedeno v skladu s Pravili in pogoji poslovanja v spletni Knjigarni Demokracija ali če ugotovi plačilno nezmožnost kupca.VRAČILO BLAGA 
Kupec ima pravico odstopiti od pogodbe o nakupu v 15 dneh od prejema blaga in sicer na enega od dveh načinov: 


- da vrne blago na založbo v 15-ih dneh po prejemu


- ali, da o odstopu v roku 15-ih dni pisno obvesti založbo ter v 15-ih dneh po oddaji tega obvestila na založbo vrne blago. 
Pogoj v obeh primerih je, da blago vrne na naslov založbe nepoškodovano in v nespremenjeni količini, v obliki, kot ga je prejel. V kolikor so ti pogoji izpolnjeni, založba kupcu povrne celotno kupnino, vključno s stroški poštnine.

Član D KLUBA  se zavezuje, da bo spletno stran uporabljal zakonito, na običajen način in v skladu z njenim namenom. Uporabnik se zavezuje ravnati v skladu z načeli kulturne in civilizirane spletne komunikacije in se vzdržati vseh dejanj, ki bi lahko posegala v pravice ponudnika, drugih uporabnikov ali tretjih oseb ali ki bi jim lahko povzročila škodo ali nelagodje, vključno z žalitvijo narodnostnih, verskih ali drugih občutij.

Če uporabnik ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom ali deluje na škodljiv način, s katerim bi povzročil škodo z oddajo goljufivih naročil, mu lahko ponudnik začasno prepreči dostop do spletne strani. Če uporabnik kršitve ponavlja, mu lahko ponudnik po lastni presoji: trajno prepreči dostop do spletne strani; izbriše podatke, ki jih je uporabnik posredoval pri registraciji ali včlanitvi v klub, s čimer uporabniku preneha status registriranega člana in vse s tem povezane pravice in prepreči takemu uporabniku ponovno registracijo in/ali včlanitev v klub.

V primeru, da članstvo odpove ponudnik mora član vse ugodnosti, do katerih je upravičen na podlagi zbranih bonitet, ne glede na njihovo siceršnjo zapadlost, uveljaviti v roku 10ih dni. Po tem roku ugodnosti zapadejo in jih ni več mogoče uveljaviti.

6 IZSTOP IZ ČLANSTVA

Članstvo v D KLUBU traja nedoločen čas, ker ni pogojeno z naročnino ali rednimi nakupi v knjigarni Demokracija. Pristop je prostovoljen, odločitev zanjo je prepuščena izključno članu, ki lahko v vsakem trenutku zahteva, da ponudnik trajno izbriše podatke, ki jih je posredoval ob pristopu. Pisno odpoved lahko član pošlje preko elektronske pošte: dklub@demokracija.si ali pošlje na naslov: Nova obzorja d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana.

7 SPREMEMBA SPLOŠNIH POGOJEV DELOVANJA

Ponudnik lahko v vsakem trenutku spremeni pogoje, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave, veljavnih prepisov ali vzrokov ki so na strani javnosti. Vsakokrat veljavna splošna pravila so objavljena na spletni strani: www.demokracija.si. Enako velja za morebitne spremembe in dopolnitve veljavnih splošnih pravil.

Šteje se, da član soglaša s spremembo splošnih pogojev poslovanja, če ne pošlje pisne odpovedi. Ko ponudnik člane D KLUBA na primeren način obvesti o spremembi splošnih pogojev poslovanja, ga je dolžan tudi opozoriti, da nadaljnje članstvo v klubu pomeni, da se strinja s spremenjenimi splošnimi pogoji poslovanja.

8 VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z izpolnitvijo pristopnega obrazca član dovoljuje, da ponudnik kot upravljavec zbirke osebnih podatkov vse posredovane podatke in podatke o vsebini nakupov obdeluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Ponudnik zagotavlja, da osebne podatke članov in vse ostale podatke zbrane v postopku registracije ščiti pred razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam. Kontaktni podatki, ki so potrebni za dostavo izdelka, bo ponudnik posredoval dostavni službi.

Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo.

Član z izpolnitvijo obrazca in s sprejetjem teh splošnih pogojev tudi potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v skladu z določbami ZVOP-1. Ponudnik bo hranil osebne podatke le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, za katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali.

9 NEPOSREDNO TRŽENJE

Član, ki se je včlanil v klub in ob pristopni prijavi podal e-pošto ter se strinjal s pošiljanjem reklamnih oglasov storitev in ugodnosti D KLUBA, lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Upravljavec osebnih podatkov je dolžan v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način (npr. preko elektronskega sporočila) člana kluba. Svojo zahtevo lahko pošlje na naslov: Nova obzorja d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana. Kot član kluba lahko prejema brezplačno SMS sporočilo ali  preko e-pošte obvestila o aktualnih ponudbah in akcijah ponudnika, nagradnih igrah, članskih ugodnosti in popustih ter dogodkih, ki jih organizira ponudnik. Povratna SMS sporočila ponudnika so brezplačna, medtem, ko so poslana SMS sporočila obračunavajo po ceniku mobilnega operaterja.

10 OSTALE DOLOČBE

Vse reklamacije iz naslova stvarnih napak na dobavljenem blagu in/ali opravljenih storitvah, lahko član reklamira pri reklamacijski službi ponudnika v zakonsko določenem roku. Za vse spore, ki izhajajo iz članstva v D KLUBU in iz teh splošnih pogojev, ki jih član in ponudnik ne bi mogla sporazumno rešiti, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

11 KONTAKT

Ponudnik: Nova obzorja d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana, dklub@demokracija.si, 01 24 47 200.

Splošni pogoji začnejo veljati 21. 11. 2013.

Mihael Hočevar, direktor