Ustava za svobodo

34.90
40025
+

Friedrich August von Hayek (1899–1992) je tisti mislec, ki je v 20. stoletju največ prispeval k oživitvi klasičnega liberalizma. Ustava za svobodo predstavlja Hayekovo razumevanje ideala svobode, ki je povzročila razcvet zahodne civilizacije.Ustava za svobodo je Hayekov veliki projekt politične filozofije, v katerem oblikuje načela in vrednote svobodne družbe. Te so svoboda, človekovo dostojanstvo, vladavina prava, tržno gospodarstvo in liberalno-demokratična ureditev.