Koroški partizani

44.10
9005
+
Protinacistični odpor na dvojezičnem Koroškem v okviru slovenske Osvobodilne fronte. Avtor se že več desetletij ukvarja s problematiko oboroženega protinacističnega odpora na Koroškem v drugi svetovni vojni. Obdelal je vse institucije, ki hranijo arhivsko, časopisno in spominsko gradivo na to tematiko na območju Slovenije in Avstrije, predelal je tudi vso razpoložljivo literaturo. Knjiga prvič celovito predstavi protinacistični odpor na Koroškem, loti pa se tudi s tem povezanih perečih, še danes aktualnih vprašanj, kakor na primer vprašanja politične usmerjenosti osvobodilnega gibanja in partizanske represije ter obravnava tudi čas tik po koncu druge svetovne vojne.
  • obseg: 804 strani
  • format: 18 x 25 cm
  • trda vezava