Plečnik in ekspresionizem

22.45
40507
+
Umetnostni zgodovinar dr. Peter Krečič (1947) je avtor številnih del s področja novejše slovenske umetnosti in arhitekture. V sedemdesetih letih je velik del svojih raziskovalnih moči posvetil preučevanju slovenske zgodovinske avantgarde, posebej njenemu protagonistu na Slovenskem Avgustu Černigoju, poznejši novejši slovenski arhitekturi, zlasti življenju in delu arhitekta Jožeta Plečnika, za katerega avtor ugotavlja, da pripada z vsemi tremi deli svojega opusa, z dunajskim, praškim in ljubljanskim, najširše pojmovanemu evropskemu modernizmu prve polovice 20. stoletja. Knjiga je zanimiva, ker je avtor trditev, da je mogoče pri Plečniku govoriti o pravnem arhitekturnem ekspresionizmu, čeprav zastrtem z osebno preoblikovano klasično arhitekturno govorico, osvetlil z nekaterih doslej prezrtih ali premalo upoštevanih vidikov.
  • obseg: 96 strani
  • format: 15 x 24 cm 
  • trda vezava