Skip to content Skip to footer

Notranjske družine v 18. stoletju

35.00

Dodatne informacije

AVTOR

Na zalogi

Šifra: 40670 Kategorija: Product ID: 28037

Opis

Pričevanje o naših prednikih – z imeni in priimki
Leta 1754 je cesarica Marija Terezija odredila štetje in popis prebivalstva za celotno avstrijsko cesarstvo. Te izvirne dokumente prvega popisa prebivalstva na današnjem slovenskem ozemlju hrani Nadškofijski arhiv v Ljubljani, t. i. Kapiteljski arhiv. Knjiga prinaša popis notranjskih družin šestih župnij.
74 ohranjenih rokopisnih pol po župnijah, ki so bile takrat popisne enote, je za uporabnike težko razumljivih, rokopisi so večinoma slabo berljivi in mnogi zapisani v gotici. Da bi to dragoceno kulturnozgodovinsko pričevanje o naših prednikih z njihovimi imeni in priimki in z osnovnimi podatki o njihovem življenju postali v vsem razumljivi obliki dostopni širšemu krogu, je izkušeni poznavalec rokopisnih arhivskih gradiv arhivar mag. Tone Krampač pripravil transkripcijo, vzorno in dosledno po izvirnemu zapisu, tudi z nespremenjenimi občasnimi pisnimi pomotami takratnih popisovalcev.
Leta 2016 je tako izšla obširna publikacija Gorenjske družine v 18. stoletju, ki ji je leta 2018 sledila knjiga Ljubljanske družine v 18. stoletju. Najnovejša knjiga Notranjske družine v 18. stoletju pa vsebuje ohranjene prepise notranjskih družin za zaokroženo območje šestih župnij: Godovič, Hotedršica, Logatec, Polhov Gradec, Rovte in Vrhnika. Vse razen Godoviča (koprska škofija) so z današnje ljubljanske nadškofije, njihovo območje pa je bilo tedaj večje od sedanjih župnij z istim imenom.
Dr. Tone Krampač je pripravil tudi identifikacijo slovenskih krajevnih imen in gospostev ter pregledni seznam gospostev, zgodovinar dr. Stane Granda pa je o popisu notranjskih družin prispeval poglobljeno in strukturno razčlenjeno predstavitev po posameznih župnijah. Knjigi so dodani tudi pregledni seznami in kazalo slovenskih krajevnih imen ter krajši priročni slovarček najpogostejših latinskih in nemških izrazov.
 
  • 372 strani
  • format: 21 x 29,7 cm
  • trda vezava