Skip to content Skip to footer

Pravni temelji prostih trgov

24.90

Dodatne informacije

AVTOR

Na zalogi

Šifra: 40024 Kategorija: Product ID: 26508

Opis

V tej knjigi je zbranih deset razprav, ki, vsaka na svoj način, obravnavajo vprašanja o vlogi prava v tržnem gospodarstvu in kako lahko pravo prispeva k blaginji. Pri tem ne gre le za pravo samo po sebi, temveč predvsem za vprašanja o tem, kakšne vrste pravo lahko prispeva k blaginji, kot tudi za njegovo uresničevanje in ponotranjenje. Urednik Stephen F. Copp v prvem prispevku v luči skupnega imenovalca – povezave med pravom, svobodnim trgom in blaginjo – predstavi članke ostalih avtorjev. Gre za uveljavljene pisce s področja ekonomije, prava ter ekonomske analize prava, ki prihajajo iz britanskega in ameriškega prostora. Izhodišče Coppovega uvodnega pregleda je mnogokrat potrjena ugotovitev, da so najuspešnejše države na svetu hkrati tudi tiste z največ ekonomske svobode.

Ekonomska svoboda pomeni, da posameznik lahko odloča o svojem delu in premoženju. V državah z ekonomsko svobodo posamezniki delajo, proizvajajo, trošijo in investirajo tako, kot želijo, države pa se vzdržijo posegov v to svobodo prek meje, ki je nujno potrebna za njeno ohranitev. Stopnjo ekonomske svobode ugotavljamo na podlagi različnih meril, ki jih lahko razvrstimo v štiri skupine: pravna država (premoženjske pravice, odsotnost korupcije), omejena država (davčna svoboda, omejeno trošenje države), regulatorna učinkovitost (svoboda poslovanja, svoboda dela, monetarna svoboda) ter odprtost trgov (svobodna trgovina, investicijska ter finančna svoboda).