Egoisti

24.90
40637
+

Italijanski pisatelj, prevajalec in esejist Bonaventura Tecchi (1896–1968) je slovenski javnosti tako rekoč neznan. Še več: Tecchi je bil kot pisatelj donedavna pozabljen celo v rodni Italiji. Znan je bil sicer kot esejist, toda po njegovi smrti je njegovo ime počasi tonilo v pozabo in šele zadnja leta so ga literarni teoretiki in kritiki ponovno odkrili. V romanu Egoisti, ki velja za Tecchijevo najboljše prozno delo, se je pisatelj ukvarjal s pojavom zla oziroma demonskega v svetu (Goethejev vpliv). V njem se jasno izrišejo nasprotja, ki prevladujejo v skoraj vseh Tecchijevih delih; nasprotje med čutnostjo in moralno zavestjo, egocentrizmom in željo po premagovanju le-tega z razumevanjem drugih, z odprtostjo do narave in s krščansko ljubeznijo. V središču pisateljeve pozornosti so drobni moralni in psihološki problemi, ki jih avtor obravnava s krščanskega zornega kota. Egoisti je torej roman o samoti in nezmožnosti medsebojnega sporazumevanja, o navzočnosti zla, ki zna pronikati v trenutke sreče. To je tudi rdeča nit romana. Prekletstvo nad osebami, večinoma intelektualci, nazadnje pride na dan, saj se roman tragično konča z vse večjim prepadom med njimi, zlasti med moškimi in ženskami, ko ženska daje in ne sprejema, moški pa jo težko razume ali je noče razumeti. Rešitev avtor vidi v tem, da premagamo egoizem, in premagamo ga z ljubeznijo.

  • 308 strani
  • format: 15 x 24 cm
  • trda vezava