Pravno načelo subsidiarnosti

55.75
40464
+

Delo obravnava pravno načelo subsidiarnosti, eno od novejših vprašanj v pravni teoriji, ki pri nas še ni bilo predmet izčrpne obravnave. Poleg tega se ukvarja tudi s problematiko skupnega evropskega upravnega prava. Pravno načelo subsidiarnosti je eno od temeljnih načel prava Evropske unije. Obe področji sta tako v sodobnih pravnih in političnih razpravah zelo aktualni, izzivalni in zanimivi. Delo prikazuje prvine evropskega upravnega prava in analizira njihovo povezavo z pravnim načelom subsidiarnosti. Vlogo subsidiarnosti avtor razčlenja z vidika splošnega materialnega evropskega upravnega prava, z vidika organizacijsko-strukturnih prvin evropskega upravnega prava in z vidika evropskega procesnega upravnega prava. Izčrpno je predstavljena tudi sodna praksa s tega področja.

  • 328 strani
  • format: 16 x 24 cm
  • trda