Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Izžrebanci nagradnih križank

Križanka Št.2

 1. – 12. nagrade:
  Branik svobode:
  15 – Marta Drnovšek, Ljubljana
  14 – Zdravko Kovač, Kranj
  13 – Cajhen Ana, Domžale
  12 – Fujan Ivica, Domžale
 2. – 10. nagrade:
  Jadranski almanah:
  11 – Tončka Lahovnik, Maribor
  10 – Bojan Hribernik, Škofja Loka
 3. – 9. nagrade:
  Zdrav duh le v zdravem telesu:
  09 – Stanka Zupan, Kranj
  08 – Damijan Pišlar, Škofja Loka
 4. – 6. nagrade
  Domovina spomina
  07 – Edvin Trinka, Log pod Mangartom
  06 – Jože Kovač, Velenje
 5. nagrada:
  Slovenska kronika XIX. stoletja 1861 – 1883:
  05 – Darinka Krapše, Malečnik
 6. nagrada:
  Slovenska kronika XIX. stoletja 1800 – 1860:
  04 – Marjan Butala, Ljubljana
 7. nagrada – 50 EUR:
  03 – Branko Novina, Moravče
 8. nagrada – 100 EUR:
  02 – Hafner Ljerka, Škofja Loka
 9. nagrada – 150 EUR:
  01 – Marjan Blažek, Ljubljana – Vič

Križanka Št. 3:

 1. – 12. nagrade:
  Jadranski almanah:
  15 – Biserka Verstovšek, Novo Mesto
  14 – Alenka Cijan, Ljubljana
  13 – Slavko Zalar, Nova Vas
  12 – Elizabeta Kapun, Velika Polana
 2. – 10. nagrade:
  Zdrav duh le v zdravem telesu:
  11 – Andrej Pogašar, Polhov Gradec
  10 – Jože Baranašič, Ivančna Gorica
 3. – 9. nagrade:
  Domovina spomina:
  09 – Marjetka Simončič, Ig
  08 – Mirko Šarlah, Šempeter v Savinjski dolini
 4. – 6. nagrade
  Bela knjiga slovenske osamosvojitve:
  07 – Tončka Lahovnik, Maribor
  06 – Stanko Hrovat, Celje
 5. nagrada:
  Slovenska kronika XIX. stoletja 1861 – 1883:
  05 – Vladimir Plot, Šentilj
 6. nagrada:
  Slovenska kronika XIX. stoletja 1800 – 1860:
  04 – Olga Čarman, Tržič
 7. nagrada – 50 EUR:
  03 – Rajko Okorn, Zgornja Besnica
 8. nagrada – 100 EUR:
  02 – Božena Stibilj, Ljubljana
 9. nagrada – 150 EUR:
  01 – Jelka Kukovič, Šentjur

Križanka Št. 4:

 1. – 12. nagrade:
  Forum Sao Paulo:
  15 – Vida Derganc, Semič
  14 – Franc Hafner, Škofja Loka
  13 – Igor Kmetič, Bled
  12 – Tanja Fujan Hribar, Kamnik
 2. – 10. nagrade:
  Jadranski almanah:
  11 – Terezija Luzar, Novo Mesto
  10 – Fujan Ivi, Domžale
 3. – 9. nagrade:
  Zdrav duh le v zdravem telesu:
  09 – Majda Novak, Ptuj
  08 – Marjanca Škerbenc, Stari trg pri Ložu
 4. – 6. nagrade
  Domovina spomina:
  07 – Mirjana Mujanovč, Kozina
  06 – Marija Modrijan, Vrhnika
 5. nagrada:
  Slovenska kronika XIX. stoletja 1861 – 1883:
  05 – Jože Kavčič, Gorenja Vas
 6. nagrada:
  Slovenska kronika XIX. stoletja 1800 – 1860:
  04 – Milan Krč, Zagorje ob Savi
 7. nagrada – 50 EUR:
  03 – Gabrijela Cedilnik, Grosuplje
 8. nagrada – 100 EUR:
  02 – Dejan Štojs, Krško
 9. nagrada – 150 EUR:
  01 – Helena Ivanuš, Orehova vas


Križanka Št. 5:

1. nagrada – 150 EUR

Franc Šumer, Celje

2. nagrada – 100 EUR

Ivanka Zobec, Ribnica

3. nagrada – 50 EUR

Srečko Družinec, Idrija

4. nagrada: Slovenska kronika XIX. stoletja 1800 – 1860

Nina Sitar, Ljubljana

5. nagrada: Slovenska kronika XIX. stoletja 1861 – 1883

Matjaž Sudnič, Semič

6. nagrada: Vojna za Slovenijo

Andreja Grošelj, Višnja gora

7. – 8. nagrada: Domovina spomina

Milena Teraž, Sevnica

Marija Lipold, Vinica

9. – 11. nagrada: Zdrav duh le v zdravem telesu

Mirjana Mujanovič, Kozina

Viki Kavšek, Zagorje ob Savi

Vida Nedeljkovič, Solkan

12. – 15. nagrada: Jandranski almanah

Vid Režen, Krmelj
Andreja More, Škofja Loka
Tanja Frank, Prem
Darja Herman, Celje

Križanka Št. 6:

 1. nagrada – VINSKI SET
  Andreja Pucelj, Koper
 2. nagrada – OKRASNI COPAT IN SOBNI COPAT LOGO NOVA24TV
  Sonja Veršič, Miklavž
 3. nagrada – OKRASNA BLAZINA LOGO NOVA24TV IN NAGLAVNA SVETILKA
  Marija Petelin, Sežana
 4. nagrada: Slovenska kronika XIX. stoletja 1800 – 1860
  Jože Baranašič, Ivančna Gorica
 5. nagrada: Slovenska kronika XIX. stoletja 1861 – 1883
  Anita Lulik, Škofljica
 6. nagrada: Nepozabnosti
  Marija Velca, Ruše
 7. – 8. nagrada: Negotoo življenje 176. članice OZN
  Edo Lunder, Ljubljana
  Darinka Marovšek, Celje
 8. – 11. nagrada: Se je slovenska država po(ne)srečila
  Mitja Felkar, Murska Sobota
  Radovanka Butala, Ljubljana
  Hafner Ljerka, Škofja Loka
 9. – 15. nagrada: Slovensko predsedovanje v ognju lastnih sil
  Bojan Hribernik, Škofja Loka
  Edvin Trinka, Log pod Mangartom
  Branko Novina, Moravče
  Marta Kovač, Kranj