Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

PRAVILA IN POGOJI NAKUPOVANJA V SPLETNI KNJIGARNI  »VSEKNJIGE.SI«

Na podlagi 6. člena (1. alineja odstavek a, b) uredbe EU 2016/679 dovoljujem uporabo svojih osebnih podatkov, ki sem jih navedel v napisanih rubrikah naročilnice podjetja Nova obzorja d.o.o. za namen obveščanja o njihovih tiskanih edicijah, pošiljanja njihovih tiskovin na moj naslov in obveščanja glede vseh novosti na področju njihove založniške dejavnosti vse do mojega preklica.

Kupec potrjuje, da je seznanjen s celotnim besedilom Pravila in pogoji sodelovanja v spletni knjigarni »Vseknjige.si« (v nadaljevanju: pravila) ter se z njimi strinja. Pravila se lahko spremenijo brez vnaprejšnje napovedi. Naročilo zavezuje Nova obzorja in kupca ter ima značaj pogodbe. Naročilo skupaj z računom se hrani v prostorih založbe. Na pisno zahtevo kupca na naslov [email protected] ali na naslov Nova obzorja d.o.o., Štihova ulica 7, 1000 Ljubljana, založba le-temu omogoči dostop do pogodbe v prostorih podjetja. Založba Nova obzorja v sistemu elektronskega trgovanja ne odgovarja za morebitno izgubo, ki jo povzroči prekinitev, sprememba, odstranitev ali nedostopnost storitev elektronskega trgovanja. Nova obzorja založništvo d.o..o Pogodba se sklepa med kupcem ter podjetjem: Nova obzorja založništvo d.o.o. Štihova ulica 7, 1000 Ljubljana, Slovenija Identifikacijska številka za DDV: SI59695668

Matična številka: 1318799 Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. vložka 1/30956/00 Osnovni kapital: 37.974,00 € IBAN: SI56 1010 0005 4106 207, Banka Intesa Sanpaolo d.d. IBAN: SI56 0430 2000 2879 817, Nova KBM d.d. NAKUPOVANJE Spletna knjigarna »Vseknjige.si« (v nadaljevanju: Knjigarna) obiskovalcem internetnih strani omogoča nakupovanje knjig in revije Demokracija.

DOSTAVA Poštnino po povzetju zaračunava Pošta Slovenije neodvisno od založbe Nova obzorja. Za dostavo izven Slovenije se zaračunava dejanske stroške poštnine po ceniku Pošte Slovenije. Naročeno blago bo odposlano praviloma v 48 urah od prejema naročila. Navedeni rok začne teči pri prejemu naročila do 14. ure še isti dan, sicer pa prvi delovni dan po prejemu naročila. Naročeno blago je možno prevzeti tudi osebno na sedežu podjetja, vsak delovnik med 9.00 in 16.00 uro.

PLAČILNI POGOJI Založba Nova obzorja omogoča nakup blaga po povzetju, s kreditnimi karticami in sistemom Pay Pal. Dokler kupnina ni poravnana v celoti, je blago last založbe Nova obzorja.

CENE Cene v spletni knjigarni »Vseknjige.si« so izražene v evrih (EUR). Vse navedene cene že vključujejo 5% DDV.

REKLAMACIJA Založba Nova obzorja se zavezuje, da bo upoštevala vse reklamacije, ki jih bo prejela pisno ali po elektronski pošti ([email protected]) v 15-ih dneh po prejemu blaga. Za t.i. skrite oziroma stvarne napake je v veljavi reklamacijski rok, ki ga predpisujejo veljavni pravilniki v Republiki Sloveniji. Gre za napako, pri kateri blago nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo (npr. zamešane strani v knjigi, prazne strani ipd.). Pri takšni napaki kupec lahko uveljavlja svoje pravice, če obvesti založbo v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Napako mora natančno opisati in založbi omogočiti, da stvar pregleda. Založba ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šestih mesecev od izročitve. V primeru pravilnega obvestila založbe ima kupec pravico zahtevati, da se odpravi napaka na blagu ali da se vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali da se vrne plačani znesek. Ta pravica ugasne s potekom dveh let od dneva, ko je kupec o stvarni napaki obvestil založbo. Blago, ki je predmet reklamacije, kupec vrne nepoškodovano in v nespremenjeni količini na naslov založbe s pripisom “reklamacija”. Blago bomo zamenjali in odposlali najkasneje v sedmih dneh od prejema pošiljke. Založba Nova obzorja si pridržuje pravice do presojanja upravičenosti reklamacije. Če založba Nova obzorja nima nadomestnega izvoda reklamiranega blaga na zalogi, bo kupcu v celoti vrnila kupnino najkasneje v 10 dneh po prejemu reklamiranega blaga. Založba Nova obzorja lahko odstopi od izvedbe naročila v primerih, če naročenega blaga nima več na zalogi, če naročilo ni bilo izvedeno v skladu s Pravili in pogoji poslovanja v spletni knjigarni »Vseknjige.si« ali če ugotovi plačilno nezmožnost kupca.

VRAČILO BLAGA Kupec ima pravico odstopiti od pogodbe o nakupu v 15 dneh od prejema blaga in sicer na enega od dveh načinov: – da vrne blago na založbo v 15-ih dneh po prejemu – ali, da o odstopu v roku 15-ih dni pisno obvesti založbo ter v 15-ih dneh po oddaji tega obvestila na založbo vrne blago. Pogoj v obeh primerih je, da blago vrne na naslov založbe nepoškodovano in v nespremenjeni količini, v obliki, kot ga je prejel. V kolikor so ti pogoji izpolnjeni, založba kupcu povrne celotno kupnino, vključno s stroški poštnine.

PREDNAROČILA

Prednaročniška cena velja do datuma, navedenega na aktualni ponudbi. Plačilo knjige in poštnine v višini 4,37 EUR se izvede na podlagi predračuna. Za kupca, ki do zaključka prednaročniškega obdobja ne poravna predračuna, se smatra, da je odstopil od nakupa. Če je predračun plačan po izteku prednaročniškega obdobja, kupec plačata polno, redno ceno knjige. V kolikor želi v tem primeru odstopiti od pogodbe, se mu vrne znesek, plačan po predračunu, zmanjšan za manipulativne in morebitne dodatne stroške.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Kupec oziroma registrirani uporabnik spletne strani založbi dovoljuje, da navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za statistične obdelave, segmentacijo kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke podjetja Nova obzorja , d. o. o., in partnerskih podjetij podjetja Nova obzorja, d. o. o., ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. Navedene osebne podatke lahko podjetje Nova obzorja, d. o. o., hrani in obdeluje neomejeno oz. do pisnega preklica privolitve naročnika/plačnika. Naročniku/plačniku pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 98/2004).

DRUGA DOLOČILA

Kupcu pripadajo vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov. Vsi tu navedeni pogoji in pravila so zavezujoči za kupca in založbo Nova obzorja. Vse morebitne spore bosta stranki reševali sporazumno. V primeru, da sporazuma ni mogoče doseči, bo spor reševalo pristojno sodišče v Ljubljani. V primeru, da se med nakupom pojavijo težave, nas o tem prosimo nemudoma obvestite na elektronski naslov [email protected].